7027 FOLLETO frente GALERIA ADULTOS san telmo 2015