COMISION DIRECTIVA SASH

                              PRESIDENTE                                 

                             Dra. María Silvina Valente                              

 

VICEPRESIDENTE

Lic. Cristina Tania Fridman

 

SECRETARIA GENERAL

Lic. Viviana  Elisa Wapñarsky

 

PROSECRETARIA

Lic. Claudia María Teresa Derossi

 

TESORERA

Lic. María Viviana Caruso

 

PROTESORERO

Dr. Ricardo Luis Pérez Rivera

 

VOCALES TITULARES

Lic. María Ester Antelo

Dr. Gustavo Enrique Litterio

Dr. Pablo Osvaldo Carpintero

 

VOCALES SUPLENTES

Dr. Bernardo Isaac Kupferberg

Lic. María Bernarda Romero

Lic. Federico Bruno Rinaldi

 

Organismo de Fiscalización

Titular: Dra. Marta Rajtman

Suplente: Dr. Adrián Adolfo Sapetti

NUEVO COMITÉ ASESOR DE SASH

PRESIDENTE

Dr. León Roberto Gindin

 

.